Västmanlands & Närkes

Järnhandlarförening

 

Västmanlands & Närkes Järnhandlarförening (VNJ)

Vi stödjer våra medlemmar i utbildningsfrågor och arrangerar träffar och studie resor.

Föreningen grundes 15 december 1908, ett år efter  det att Sveriges Jänhandarförbund startades.

Vi har idag 9 järnhandelsföretag som medlemmar. Tillsammans med Järnhandelns Intresseförening marknadsför vi Svensk Järnhandel och tillvara tar dess historia.

Aktuellt

 

Intresseföreningens årsmöte maj 2017, Västerås

 

IHA Congress, 18-22 oktober 2017, Shanghai

Partners

Byggmaterialhandlarna

Järnhandelns

Intresse förening

Copyright ® 2015 Västmanlands & Närkes Järnhandlareförening